شکایات و انتقادات

بهترین خدمات ما را رایگان استفاده کنید

جهت ارسال پیشنهادات و انتقادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم مقابل و یا شماره تماس و آدرس الکترونیکی زیر با ما در ارتباط باشید.

021-57534000

radicallinfo@gmail.com

از رادیکال بیشتر بدانید درباره ما

شکایات و انتقادات

از نوشتن الفاظ رکیک خودداری شود